Shepherds

Wij zijn Bert en Yuna, partners met dezelfde passie voor schapen en natuur en dan vooral de combinatie van beiden.


Door de jaren heen hebben wij ervaren hoe schapen het landschap op een positieve manier kunnen veranderen en een grote bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit van een gebied.


Beiden zijn we gestart als herders in loondienst voor verschillende werkgevers; dit gaf ons de kans ervaring op te doen in verschillende soorten gebieden en verschillende werkwijzen. Elk gebied heeft immers omwille van zijn eigenheid een specifieke aanpak nodig om tot de gewenste resultaten te komen.


Met Natuur en Landschapsbeheer de Hoeder wilden wij deze ervaringen benutten om onze eigen kudde uit te breiden om zo zelf een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en het onderhoud van diverse natuurgebieden.Een kleine greep uit onze ervaring:

-Begrazing van de Kalmthoutse heide met 700 schapen en geiten, eigen kudde, sinds 2020.
2 kuddes die dagelijks worden gehoed over de heide om zo op de meest efficiente plaatsen de stikstofminnende pioniersvegetatie af te grazen en de meest kwetsbare flora te ontzien.


- Groot Schietveld en het Marum te Brecht met onze eigen kudde sinds 2015.

Begrazing van een actief militair domein, kudde in flexibele rasters met regelmatige verplaatsingen, met als doel de brandbare vegetatie te reduceren.

Tot 2020 was dit eerder op kleinschalige basis (15ha), de grote brand van 2021 heeft hierin verandering gebracht. De brand stopte op de vakken waar de schapen de jaren voordien de strooiselllaag tot een minimum hadden gereduceerd, de schapenbegrazing bewees toen nog maar eens zijn effectiviteit in de praktijk. Sindsdien werd de begrazingsbeheer uitgebreid naar 1300 schapen en werken wij samen met 2 andere herders (Van Hei tot Polder en de Sonnishoeve) om dit zo goed als mogelijk te kunnen uitvoeren in opdracht van Defensie.

-Port of Antwerp-Bruges, eigen kudde, sinds 2017.
De Antwerpse Haven Natuurlijker door middel van schapenbegrazing. 20tal ha in rasterbegrazing om zo de habitat van oa het zandblauwtje te ontwikkelen.
Ervaringen in loondienst (2011-2019): 


- Gehoede kudde in de Kalmthoutse Heide in dienst van Van Alphen Vlaams Kuddeschaap LV (2012-2019)

Begrazing van heidegebied, onderhoud en ontwikkeling


- Gehoede kudde in de Regte Heide te Riel (Noord-Brabant, Nederland) in dienst van Geleijns Begrazingsbeheer

Begrazing van heidegebied, onderhoud en ontwikkeling


- Verschillende kuddes in flexibele rasters in dienst van Geleijns Begrazingsbeheer, verspreid over de provincie Brabant, Nederland.

Bermbeheer, Ecologische verbindingszones, stadskuddes, geluidswallen, ...


- Gehoede kudde in het Stropersbos te Stekene in dienst van Pro Natura vzw 

Begrazing van bosdreven inclusief de ontwikkeling van kleine heideveldjes


- Gehoede kudde in De Duinengordel te Meeuwen-Gruitrode in dienst/onderaanneming van vzw Landschapszorg

Begrazing van heidegebied op stuifduinen, ontwikkeling en onderhoud


-Gehoede kudde te Gent in dienst van Pro natura vzw

Stadskudde in bermbegrazing en taludbeheer


- Begrazing Broekpark Denderleeuw met onze eigen kudde