Indian runner ducks

Onze Indische loopeenden zijn hier in eerste instantie gekomen als hobby, maar hebben daarnaast toch enkele nuttige functies.


In eerste instantie worden zij gebruikt om de honden verder te trainen en te 'finetunen'. Het werken met loopeenden vereist meer finesse en de honden dienen rustig en gecontroleerd te kunnen werken.


Daarnaast worden de eenden ook ingezet tijdens demonstraties, bijvoorbeeld wanneer de oppervlakte van het terrein het niet toelaat om een demonstratie met schapen te geven.


Een heel belangrijke functie op onze boerderij is dat zij onze velden ontdoen van slakken. De kleine poelslak (Galba Truncata) fungeert als tussengastheer voor leverbotten welke een bedreiging kunnen vormen voor onze schapen. Deze leeft vooral in nattere gebieden.

Door onze eenden preventief in te zetten op onze velden, voorkomen we alvast de besmetting met leverbotten van thuis uit..


En verder zijn de eitjes van onze eenden ook gewoon heel lekker!