Sheep

Onze voornaamste medewerkers bij het ecologisch beheer, zijn onze schapen.

Wij hebben ervoor gekozen om te werken met 2 oude inheemse rassen, schapen die van oudsher in onze regio voorkwamen en die op deze grond ook het beste gedijen.


Het Vlaams Kuddeschaap en het Kempens heideschaap zijn beiden sterke robuuste rassen die ondanks een schraal dieet toch in goede conditie kunnen blijven. Zij hebben een goed beenwerk en zijn uitermate geschikt voor zowel intensieve als extensieve vormen van begrazing in diverse natuurgebieden.


Meer informatie over beide rassen is te vinden op de site van Steunpunt Levend Erfgoed.  www.sle.be


Daarnaast hebben wij in onze kudde ook Nederlandse landgeiten lopen, die omwille van hun diverse graasgedrag een aanvulling zijn op ons begrazingsbeheer.